Yargıtay’dan kiracıları yakından ilgilendiren karar

Yargıtay Hukuk Genel Heyeti, milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Kira kontratının yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdünün tarihlerinin sonradan doldurulmasının kıymetsiz olduğuna dikkat çekti.

Kiracısına tahliye taahhütname imzalatan mülk sahibi, dükkanı boşaltılmayınca soluğu mahkemede aldı.

İşyerini tam 4 sene boyunca kullanan kiracının, son kira devri başında verdiği taahhütname dükkanı boşaltacağını kayıtsız ve kuralsız olarak kabul ettiğini hatırlattı.

Davalının noter kanalıyla yapılan ihtar ve ikazlara karşın yazılı taahhüdüne uymadığını ileri sürerek taahhüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Davalı esnaf ise davaya destek yapılan tahliye taahhüdünün davacı tarafça kira kontratının imza edildiği tarihten evvel alındığını, davacının, taşınmazın kiracı sıfatıyla kullanılabilmesinin ön kaidesi olarak ileri sürdüğü taahhütnameyi manevi cebir altında imzalattığını öne sürdü. 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

Mülk sahibi kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Yine yapılan yargılamada Sulh Hukuk Mahkemesi, birinci kararında direndi.

Davacı mülk sahibi bu kararı da temyiz edince bu sefer devreye Yargıtay Hukuk Genel Konseyi girdi.

Kurul, oy çokluğu ile mülk sahibini haklı buldu. Milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiren kararda şu sözlere yer verildi:

*Davacı, davalının yazılı taahhüdüne uymadığını ileri sürerek taahhüt nedeniyle kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

*Davalı avukatı, davaya destek yapılan tahliye taahhüdünün davacı tarafça kira kontratının imza edildiği tarihten evvel alındığını, davacının, taşınmazın kiracı sıfatıyla kullanılabilmesinin ön kuralı olarak ileri sürdüğü taahhütnameyi müvekkiline manevi cebir altında imzalattığını öne sürmüştür.

*Bu biçimde imza edilen taahhüt tarafların gerçek iradelerini yansıtmaktan uzak olduğundan geçerli olmadığını, davacının berbat niyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

*Ancak; maddelerde ispat yükü, argüman edilen vakıaya bağlanan hukuksal sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.

*Tahliye taahhütnamesinin kira kontratından evvel imzalatıldığını sav eden davalı kiracı bu tezini ispat etmekle yükümlüdür.

*Bu durumda mahkemece ispat yükümlülüğü zıt çevrilerek davanın reddine karar verilmesi yanlışsız değildir. Mahkemenin direnme kararının bozulmasına oy çokluğu ile hükmedilmiştir. (İHA)

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*