Küresel ısınmayı düşüren mucize yem

Dünyada küresel ısınmadan dolayı sera gazı sıkıntılarını azaltmak için 1997’de Kiyota protokolü ile tehlikeyi imza altına almışlardı. 2015 yılında ise Karbon salınımını azaltmak…

Posted On