Danıştay’dan Latmos sakinlerini sevindiren karar

Söke’ye bağlı Yeşilköy ile Karacahayıt mahalleleri arasında yapılması planlanan madencilik faaliyetleri ile ilgili verilen “ÇED Olumlu” kararı iptal edildi. Her iki mahalle sakinlerinin başvurması üzerine, Aydın 1. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verdi.

DANIŞTAY ONADI

Madencilik şirketinin kararı taşıdığı Danıştay Altıncı Dairesi, “Aydın 1. İdare Mahkemesi’nce verilen kararın ve dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğu, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine ve karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir” diyerek işlemi onadı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir